תמר גרצ'וק - 40 שנות יצירה

תוכן העניינים

================================================

תודות לכל מי שעזר יעץ, עודד ותמך בהוצאת ספר זה לאור 
אין להשאיל ו/או לעשות שימוש מסחרי וא/ו להעתיק , לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט וא/ו לאחסן במאגר מידע בכל דרך וא/ו אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי בחלק כלשהו מן המידע וא/ו התמונות ו/או האיורים וא/ו כל תוכן אחר הכלולים ו/או שצורפו לספר זה, בין אם לשימוש פנימי או לשימוש מסחרי.
כל שימוש החורג מציטוט קטעים קצרים במסגרת של ביקורת ספרותית אסור בהחלט, אלא ברשות מפורטת בכתב מהמוציאה לאור - תמר גרצ'וק.

צילום: עידו סינר
עיצוב גרפי: תמי סינר
תרגום לאנגלית: מור שביט
הגהה: גילי חן
הפקה וכתיבה: תמר גרצ'וק
E-mail:n33@013.net
כל המדיות בטפר הינן בס"מ
מסת"ב ISBN 978-965-91 722-0-7 
כל הזכויות שמורות לתמר גרצ'וק.

================================================
 

לזכר סבתי חיה גרצ'וק וישניאצקי - לוש ז"ל

                             סבי - צבי גרצ'וק ז"ל

"הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו"

לאמי, מורתי האהובה, ידידת נפשי נחמה גרצ'וק ז"ל             

 יהי זכרם ברוך 

 

זכויות יוצרים © - כל הזכויות שמורות לתמר גרצ'וק. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לאחסן, לשדר, לפרסם, בכל אמצעי אלקטרוני או אחר כל חלק שהוא מהחומר הכלול באתר - שימוש מסחרי או כל שימוש אחר אסורים בהחלט ללא קבלת היתר מפורש ובכתב מתמר גרצ'וק.