40 שנות יצירה   40 שנות יצירה
תמר גרצ'וק - 40 שנות יצירה
בתחילת דרכי האמנותית ניסיתי לבטא את רגשותיי דרך עולם הציור בהשפעת סיפורי התנ"ך, הספרות הקלאסית ואגדות עם. ספרים אשר קראתי בהם לאורך שנות נעוריי בהדרכת אמי המנוחה ובלא הכוונתה, קרוב לוודאי שלא הייתי מודעת כלל לאפשרויות הביטוי היצירתי הטמונות בעולמי הפנימי.

בספרי זה אני מסכמת כ- 40 שנות יצירה, שנים של למידה והתפתחות, של נבירה במחקרי תולדות האמנות, של לבטים רבים וחיפושי דרך, של עיסוק בנושאים שונים ומגוונים ושל הנאה רבה ומבורכת מכל רגע של יצירה. עולם האמנות הוא בראש וראשונה עולם של חופש. חופש מחשבה וביטוי הניתן לכל נפש חפצה כמתן יקר ערך. עם הקידמה תהפוך מורשת זאת לנחלה חובקת עולם.
זכויות יוצרים © - כל הזכויות שמורות לתמר גרצ'וק. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לאחסן, לשדר, לפרסם, בכל אמצעי אלקטרוני או אחר כל חלק שהוא מהחומר הכלול באתר - שימוש מסחרי או כל שימוש אחר אסורים בהחלט ללא קבלת היתר מפורש ובכתב מתמר גרצ'וק.