דיוקן עצמי, להיות יהודיה ישראלית, שמן על בד

 דיוקן עצמי, להיות יהודיה ישראלית, שמן על בד

דיוקן עצמי, להיות יהודיה ישראלית, שמן על בד 80X60
Self portrait - being an Israeli and Jewish, oil on canvas

זכויות יוצרים © - כל הזכויות שמורות לתמר גרצ'וק. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לאחסן, לשדר, לפרסם, בכל אמצעי אלקטרוני או אחר כל חלק שהוא מהחומר הכלול באתר - שימוש מסחרי או כל שימוש אחר אסורים בהחלט ללא קבלת היתר מפורש ובכתב מתמר גרצ'וק.