ונתתי לכם את הארץ הזאת לרשתה

 I have given you this land to inherit ...  , oil on canvas

"ונתתי לכם את הארץ הזאת לרשתה ... ", שמן על בד 70X50

"I have given you this land to inherit ... ", oil on canvas

זכויות יוצרים © - כל הזכויות שמורות לתמר גרצ'וק. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לאחסן, לשדר, לפרסם, בכל אמצעי אלקטרוני או אחר כל חלק שהוא מהחומר הכלול באתר - שימוש מסחרי או כל שימוש אחר אסורים בהחלט ללא קבלת היתר מפורש ובכתב מתמר גרצ'וק.