משה רבנו, העימות והתורה, שמן על בד

משה רבנו, העימות והתורה, שמן על בד 70X50

Moses - confront and The Torah, oil on canvas ,משה רבנו, העימות והתורה, שמן על בד 70X50

זכויות יוצרים © - כל הזכויות שמורות לתמר גרצ'וק. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לאחסן, לשדר, לפרסם, בכל אמצעי אלקטרוני או אחר כל חלק שהוא מהחומר הכלול באתר - שימוש מסחרי או כל שימוש אחר אסורים בהחלט ללא קבלת היתר מפורש ובכתב מתמר גרצ'וק.