על ספרה של אמנית יחודית, עמיקם יסעור

         ע ל    ס פ ר ה     ש ל    א מ נ י ת    יי ח ו ד י ת

        ספרה  האוטוביוגרפי של תמר גרצ'וק, אמנית חיפאית מקורית מאוד, מעניין בזכות כמה מעלות. ראשונה שבהן היא התהודה הפרספקטיבית לאורך כמה דורות. תיאור סבה ואחיו בעיירה מוסיף לספר ממד של זמן ומרחב. תיאור האנשים על רקע התקופה הוא מעניין ומחכים. מעלה שנייה ניכרת מן הכבוד שהמחברת מעניקה לבני דורות קודמים. ההליכה אל השורשים כדי להבין את עצמה. תיאור הקשר המיוחד עם אמה, וההשראה הרבה שספגה ממנה הוא משמעותי מאוד גם להבנת אישיותה היצירתית של המספרת. מעלה נוספת בפרקים אוטוביוגרפיים אלה היא הדגש גם על האספקט התרבותי ועל מקומו בחיי המשפחה לדורותיה. התיעוד בתמונות של בני משפחה תמיד מעורר עניין, תמיד יש בו כוח אמנותי יכולת להחיות את העבר, לעורר אמפתיה ליצור כעין קרבה אינטימית בין המתבונן לבין האובייקט המצולם..

      כרוניקה משפחתית זו כתובה בתמציתיות רבה. ההפלגה אל ימי הצאר ניקולאי השני מחזקת את תחושת השורשיות והרצף העוברים לאורך הטקסט הזה. מתוארת יפה מרדנותו של צבי הסב. השוני בין האחים. הפרנסות האופייניות של מלאכת הכפיים.. הזיקה למאורעות  ולאישים היסטוריים כמו משפחת אהרונסון. נמצא בטקסט גם תיאור כולל ותמציתי של הוויית העיירה היהודית.

      כמה עמודים תופסת דמותה של האם, נחמה גרצ'וק, סופרת ילדים אשר ספרה, "שד משחת" פורסם בהוצאת מסדה 1970. הקרבה המיוחדת בין הבת לאם, אותה זכיתי לראות גם במו עיניי מתוארת ביופי וברגישות רבים  בדפים אלה ...  התאריך הדרמטי של יום לידתה. תהייתה של האם על הרוע ועל הסבל בעולם וסבלה בפרט ...  חיפוש היופי בעולם. אהבת החיים  בציוריה של האם וההשראה שהעניקה לבתה.. השאיפה לשלמות. הביקורת הקונסטרוקטיבית. 

 הפרק המסביר כמה מיצירותיה הוא מאלף. ניכרת כאן יוצרת ייחודית, בעלת סגנון אישי מקורי, אשר קשה לחקותו. דומה, כי יש מתח פנימי עז בתוך הציורים. מתח זה נובע גם מן הרקע הכהה של רבים מהם. גם מן העיצוב המיוחד של הדמויות האנושיות ומערך היחסים ביניהן. יצירות בהן משמשים בערבוביה הגרוטסקיות והסוריאליזם. יש כאן קסם הלוכד את עיני המתבונן, וקשה לו להישאר אדיש. בעידן של מיצבים ואקספרימנטים ותחושה, כי האמנות הפלסטית מיצתה את עצמה  אני יכול לראות תקווה באותה הפלגה אל מחוזות הדמיון. קסמו של המוזר, של אותו עולם, אשר בראה היוצרת במכחולה.

    אני מבקש לומר כמה מילים על חשיבותו וכוחו של היסוד הפנטסטי. בעולם של ציורים מופשטים. בעולם של ציורי טבע של ציירים לא אופנתיים. בעולם של מיצבים ואבסטרקטים ואמנות סביבתית, עדיין נותר מקום מיוחד לפנטזיה. הן בספרות. הן בקולנוע והן באמנות הפלסטית. ציוריה של תמר גרצ'וק מטילים אותך מיד לאותו עולם פנטסטי מוזר. אולי אין אתה חש בן בית בו, אבל קיימת חווייתו של האורח החולף, מתבונן וסופג מראות. הציירת השכילה לברוא כאן עולם אוטונומי בעל איכויות משלו ובעל לוגיקה פנימית משלו.

                                                                                

                                                                          עמיקם  יסעור

זכויות יוצרים © - כל הזכויות שמורות לתמר גרצ'וק. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לאחסן, לשדר, לפרסם, בכל אמצעי אלקטרוני או אחר כל חלק שהוא מהחומר הכלול באתר - שימוש מסחרי או כל שימוש אחר אסורים בהחלט ללא קבלת היתר מפורש ובכתב מתמר גרצ'וק.