וגר חוצן עם חוצנית, שמן על בד

וגר חוצן עם חוצנית

וגר חוצן עם חוצנית, (מופיע גם בכריכה קדמית), שמן על בד 40x30
Alien woman dwells with alien man, (see also front cover), oil on canvas

זכויות יוצרים © - כל הזכויות שמורות לתמר גרצ'וק. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לאחסן, לשדר, לפרסם, בכל אמצעי אלקטרוני או אחר כל חלק שהוא מהחומר הכלול באתר - שימוש מסחרי או כל שימוש אחר אסורים בהחלט ללא קבלת היתר מפורש ובכתב מתמר גרצ'וק.